Okawa cup Lör 2019-10-26

Läs mer

Karateträning anpassad till barn och ungdomar med tyngdpunkt på att det skall det vara roligt att träna.

Vi tränar traditionella kihonpass/teknikpass för att lära oss grundtekniker. Tempot är lite lugnare i början av terminen men ökas successivt under terminens gång. Vi lär oss också om kumite/kamp, som också kallas för ”fighting”. Vi använder grundtekniker och kombinerar till olika fightingkombinationer i parövningar. Sedan testar vi på varandra och ibland tränar vi fri fighting. Att kunna behärska och ha kontroll över sina tekniker är en viktig del i karateutvecklingen.

Det viktigaste på träningen är att vi har roligt. Övningarna är anpassade så att man själv kan bestämma hur mycket man vill ta i. Som nybörjare tränar du i din egen takt, hela tiden instruerad av instruktören.

Förutom den traditionella träningsformen så använder vi även olika träningsredskap. Bl.a. slagkuddar/mittsar och säckar. Då kan vi ha hårdare tekniker och få en bättre förståelse för dem. Genom karateträningen kan vi förbättra oss på koordination, balans, hållning, smidighet och styrka. Träningen är rolig och allsidig!

Ödmjukhet och respekt är grundstommen i alla kampsporter - att ta hänsyn och respektera varandra. I dojon/träningslokalen uppför vi oss enligt en strikt etikett som gör att vi alla kan träna tillsammans och visa varandra den respekt som är en del av karatetraditionen.

Det finns flera olika tävlingsformer för de som är intresserade av att testa vad man har lärt sig.  Man kan tävla i kata (uppvisningsform) eller kumite (fighting/kamp). Det finns flera nivåer av tävling. Det man oftast tar hänsyn till är erfarenheter, ålder och vikt. Keiko har mycket erfarenhet av tävlingsträningen (fighting) och är en av Sveriges framgångsrikaste klubbar.

Under varje termin har vi ett till två pass då föräldrar och juniorer tränar ihop. Syftet är att föräldrar ska få bättre förståelse för hur träningen är uppbyggd och kunna följa juniorernas utveckling. Även ett bra tillfälle för juniorerna att visa upp vad de har lärt sig. Det brukar vara jätteroligt och uppskattat av både föräldrarna och juniorerna.

Se vår prislista för aktuella priser.

Se vår schema för aktuella träningstider

Som nybörjare får du träna i T-shirt och shorts. Efter första gradering skall du träna i Gi.

Gi finns att köpa hos oss på Keiko.

Fightingträning tränar du i T-shirt och shorts.

Egna sandsäckshandskar och benskydd, finns att låna om du saknar dessa.

Här kan du läsa mer om våra instruktörer.


I denna video kommer du få se och höra bl.a. instruktörer och medlemmar som tränar karate.

Du får höra om varför just de började och fortsätter att träna karate på Keiko.